Nokian Näyttelijäyhdistys ry (NNY) on jo vuonna 1978 alkunsa saanut nokialainen kulttuuriyhdistys, jonka päätoimialueena on teatteri monissa muodoissaan. Nokian Näyttelijäyhdistys pitää yllä kahta eri näyttämöä, teatterikuoroa ja tarjoaa jäsenilleen teatteritoiminnan lisäksi erilaisia tapahtumia, teatterin tekemiseen liittyvää koulutusta sekä hauskaa yhdessä tekemistä kulttuurin parissa.

Tervetuloa teatterin maailmaan joko katsomon tai näyttämön puolelle!

Toiminta-ajatus – sääntöjemme kertomana

Yhdistyksen tarkoituksena on tarjota jäsenilleen harrastusmahdollisuuksia sekä ylläpitää ja vahvistaa sekä jäsentensä että kuntalaisten hyvinvointia kulttuurisen toiminnan myötä. 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää teatteri- ja muuta kulttuurista toimintaa sekä koulutusta, kokouksia, juhla- ja huvitilaisuuksia.

ARVOT, JOITA NOUDATAMME KAIKESSA TOIMINNASSAMME

YHTEISÖLLISYYS
Meillä jokaista kohdellaan kunnioittavasti ja arvostavasti. Meillä tehdään ja toimitaan yhdessä persoonallisina, ainutlaatuisina yksilöinä. Meillä panostetaan sujuvaan yhteistyöhön myös muiden tahojen kanssa. Me olemme yhdessä vahvoja.

ROHKEUS
Me olemme avoimia uusille ihmisille, ajatuksille ja toimintatavoille. Me kannustamme toisiamme kokeilemaan uutta ja ylittämään rajojamme positiivisella tavalla. Me uskallamme luottaa mielikuvituksen väkevään voimaan ja yhdessä tekemisestä kumpuavaan sisukkuuteen. Me saamme uskaltaa.

TASAVERTAISUUS
Meillä jokainen on yhtä tärkeä ja korvaamaton. Meillä ei arvostella kenenkään ulkonäköä, kulttuurista taustaa, uskontoa, arvomaailmaa tai seksuaalisuutta. Meillä käyttäydytään myötätuntoisesti, arvokkaasti ja toista ihmistä kunnioittavasti. Me olemme samanarvoisia.

SITOUTUMATTOMUUS
Me sitoudumme vain taiteeseen, kulttuuriin ja humaaneihin arvoihin, jotka edistävät hyvinvointia kaikin mahdollisin tavoin. Me toimimme järjestäjinä vain tapahtumissa, jotka ovat luonteeltaan sitoutumattomia. Me kunnioitamme erilaisia  elämänkatsomuksia ja ideologioita. Me olemme vapaita.

OPPIMINEN
Me haluamme kasvattaa ymmärrystämme ja haastaa itseämme. Meillä tarjotaan mahdollisuuksia uuden oppimiseen mielekkäällä tavalla. Me opetamme toisiamme ja innostamme uteliaisuuteen. Meillä jokainen saa kasvaa mestariksi.

KESTÄVÄ KEHITYS
Me haluamme toimia ympäristön hyväksi ja sen ehdoilla. Meillä panostetaan eettisyyteen, kierrättämiseen ja ekologiseen ajatteluun. Me katsomme pitkälle tulevaisuuteen ja kannustamme omalla toiminnallamme myös muita. Me välitämme ympäristöstämme.